Helsetilsynet

Svake utredninger – konsekvenser for den videre pasientbehandlingen

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF