Hopp til hovedinnhold

Barnevern

Tolkningsuttalelser som gjelder barnevern, se menyen Regelverk barnevern – oversikt.

Sosiale tjenester

Tolkningsuttalelser og noen andre rettskilder som gjelder sosiale tjenester i kommunalt Nav.

Helse- og omsorgstjenester

Tolkningsuttalelser og noen andre rettskilder som gjelder helse- og omsorgstjenester.

Pasient- og brukerrettigheter

Tolkningsuttalelser og noen andre rettskilder som gjelder pasient- og brukerrettighetsloven. Se også bredt utvalg av tolkninger hos Helsedirektoratet – Lovfortolkninger. Uttalelsene er sortert under de enkelte lovene.