Hopp til hovedinnhold

Barn og unges rett til medvirkning

– endret

Nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger

Lenker til informasjon om hvilke rettigheter du har som pasient og bruker av sosial- og helsetjenester i Norge. Her er også lenker til et utvalg statlige organer og frivillige organisasjoner som kan gi råd og veiledning

– endret

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Rettigheter i barnevernet. Menyen inneholder lenker videre til artikler hos dem som er ansvarlige for fagområdet.

– endret

Om barnevernet

Rettigheter i barnevernet. Menyen inneholder lenker videre til artikler hos dem som er ansvarlige for fagområdet.

– endret

Rettigheter for deg som bor i fosterhjem

Rettigheter i barnevernet. Menyen inneholder lenker videre til artikler hos dem som er ansvarlige for fagområdet.

Hvilke rettigheter har du som er på institusjon?

Rettigheter i barnevernet. Menyen inneholder lenker videre til artikler hos dem som er ansvarlige for fagområdet.

Hvor mange klager kommer til statsforvalteren og hva blir utfallet?

Klager på tiltak eller mangel på tiltak fra barneverntjenesten og klager på bruk av tvang og begrensning av rettigheter i barneverninstitusjoner publiseres årlig i artikkelen Tall og fakta i  Tilsynsmeldingen og i Årsrapport for Statens helsetilsy...

– endret

Barnevernet

Teknisk mellomside uten innhold

– endret

Rettigheter og klager

Disse menyene lenker videre til innhold hos dem som er ansvarlige for å gi informasjon om rettigheter og om hvordan du kan klage. Målgruppe for menyene er befolkningen, og de som arbeider i tjenestene og har ansvar for at befolkningen får oppfylt...

– endret