Hopp til hovedinnhold

Uforsvarlig forskrivning av vanedannende legemidler – anestesilege fratatt forskrivningsretten

Fylkesmannen undersøkte en anestesileges forskrivning av legemidler i gruppe A (narkotika) og B (andre vanedannende legemidler) til fem pasienter. Det var gjennomgående svikt ved at indikasjon manglet, og temaet tilvenning og avhengighet var ikke...

Fulgte ikke opp rusmiddeltesting og ga ikke opplysninger til barnevernet – advarsel til fastlege

Barnevernet i en kommune meldte til fylkesmannen at de hadde bedt om opplysninger om og gjort to avtaler om rusmiddeltesting av en pasient hos en fastlege. Legen fulgte ikke opp avtalen og barnevernet måtte hente prøveresultater på legekontoret. F...

Fastlege med omfattende svikt brøt lovkrav på flere områder – autorisasjonen ble begrenset

Fylkesmannen fikk en bekymringsmelding om nesten alle sider ved en fastleges praksisdrift: forsentkomming, fravær, store forsinkelser når det gjaldt prøvesvar, e-resepter, refusjonskrav til Helfo og erklæringer i trygde- og forsikringssaker, og...

Ville ikke overholde meldeplikten til barnevernet – advarsel til psykolog

En psykolog i privat praksis skrev på facebook at han ikke ville oppfylle meldeplikten til barnevernet, og kom med generelle, nedsettende uttalelser om barnevernet i noen kommuner basert på egne erfaringer. Det gjaldt blant annet at barnevernstjen...

Seksuell tilnærmelse til pasient på nettsted og tilbud om å flytte inn hos sykepleier – autorisasjon tilbakekalt

En sykepleier i psykiatrien tok kontakt med en pasient på et nettsted og tilbød å være en trygg voksen og skrev om hva som skulle skje om de to kom i seng sammen. Pasienten fikk også tilbud om å overnatte hos sykepleieren. Saken startet ved at en...