Hopp til hovedinnhold

Pasientsikkerhet og meldeordninger

Pasientinformasjon – om helse og sykdommer

Tilsyn og forvaltning Lenker til andre tilsynsetatar og sosial- og helseforvaltning i Noreg og eit utval andre land. 

Nye kunnskapskilder og nettsteder I denne menyen informerer vi abonnentar og brukarar om nye viktige nettstader og kunnskapsressursar.