Helsetilsynet

Tema for det landsomfattende tilsynet på barnevernsområdet var i 2017 Bufetats bistandsplikt. Bistandsplikten utløses når den kommunale barnevernstjenesten anmoder om bistand med plassering av barn utenfor hjemmet. Tilsynet omfattet institusjonsplasseringer – både akuttplasseringer og planlagte plasseringer, og både som hjelpetiltak, omsorgstiltak og såkalte atferdstiltak. Barnets medvirkning var et gjennomgående tema.

Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte

Artikkel fra Tilsynsmelding 2017
PDF

Tilsynsrapporter Bufetats bistandsplikt 2017

Søk