Helsetilsynet

Tema for det landsomfattende tilsynet på barnevernsområdet var i 2017 Bufetats bistandsplikt. Bistandsplikten utløses når den kommunale barnevernstjenesten anmoder om bistand med plassering av barn utenfor hjemmet. Tilsynet omfattet institusjonsplasseringer – både akuttplasseringer og planlagte plasseringer, og både som hjelpetiltak, omsorgstiltak og såkalte atferdstiltak. Barnets medvirkning var et gjennomgående tema.

2017 Bufetats bistandsplikt

Sammendrag, pdf, tilsynsrapporter m.m. Rapport fra Helsetilsynet nr. 3/2018

Bufetat har god akuttberedskap, men stemma til barnet blir ofte borte

Artikkel fra Tilsynsmelding 2017
PDF

Tilsynsrapporter Bufetats bistandsplikt 2017

Søk