Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

2020–2021 Undersøkelser i barnevernet

Søk

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020–2021 med barnevernets arbeid med undersøkelser

Internserien 10/2019. Justert utgave februar 2021
PDF

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Forsidebilse rapportserien

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Illustrasjon forside Barnas hjem

2017 Bufetats bistandsplikt

Sammendrag, pdf, tilsynsrapporter m.m. Rapport fra Helsetilsynet nr. 3/2018
Bilde av forsiden

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

Bilde av forsiden

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Bilde av forsiden

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

Bilde av forsiden