Helsetilsynet

Pågående landsomfattende tilsyn

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med barnevernets arbeid med undersøkelser

Internserien 10/2019
PDF

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

2017 Bufetats bistandsplikt

Sammendrag, pdf, tilsynsrapporter m.m. Rapport fra Helsetilsynet nr. 3/2018

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

forsidebile rapport 1 2017

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

forsidebilde rapport 1 2015

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering