Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Barneverntjenestens ansvar for oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2022-2023

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2020–2021 Undersøkelser i barnevernet

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 2/2022.

Bilde av forsiden rapport fra Helsetilsynet 2/2022

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 2/2020.

Forsidebilde rapportserien

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 3/2019.

Illustrasjon forside Barnas hjem

2017 Bufetats bistandsplikt

Samleside for tilsynet. Rapport fra Helsetilsynet 3/2018.

Bilde av forsiden

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

Bilde av forsiden

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Bilde av forsiden