Hopp til hovedinnhold

Pågående landsomfattende tilsyn

Landsomfattende tilsyn 2022-2023

Om det landsomfattende tilsynet med barnevern og sosiale tjenester i Nav

Barneverntjenestens oppfølging av barn i fosterhjem. Veileder for landsomfattende tilsyn 2022-2023

Internserien 3/2022
PDF

2020–2021 Undersøkelser i barnevernet

Søk

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020–2021 med barnevernets arbeid med undersøkelser

Internserien 10/2019. Justert utgave februar 2021
PDF

Svikt i 8 av 9 barneverntjenester

Artikkel i tilsynsmeldingen

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Forsidebilde rapportserien

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Illustrasjon forside Barnas hjem

2017 Bufetats bistandsplikt

Sammendrag, pdf, tilsynsrapporter m.m. Rapport fra Helsetilsynet nr. 3/2018

Bilde av forsiden

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

Bilde av forsiden

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

Bilde av forsiden

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

Bilde av forsiden