Hopp til hovedinnhold

I tillegg til mangfoldet av tilsynstema i Statens helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med tjenester til eldre 2009–2012 har det også vært gjort tilsyn med andre tema hvor eldre er en sentral brukergruppe. De to mest aktuelle er:

  • legemiddelbehandling i sykehjem
  • tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Legemiddelbehandling i sykehjem

Hva som ble undersøkt og hvilke funn som ble gjort i dette tilsynet er beskrevet i oppsummeringsrapporten Sårbare pasientar – utrygg tilrettelegging. Rapport fra Helsetilsynet 7/2010.

Lenker:

Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste

Tema for landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2011 og 2012 er: Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter i sykehjem.

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Bilde av forsiden