Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

118 Treff

Landsomfattende tilsyn
2017-2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad, Seksjon for polikliniske tjenester spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Halden kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Trøndelag Landsomfattende tilsyn (LOT) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - samlerapport etter tilsyn i seks (6) kommuner 2019

Tokke kommune kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Trondheim kommune, bydelene Midtbyen og Østbyen tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2019

Vikna kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2019

Eidsvoll kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Steinkjer kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Røros kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sykehuset Innlandet HF DPS Gjøvik ved poliklinikk Gjøvik tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Grue kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Namsos kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Ringerike kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sortland kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Gloppen kommune tenester til brukarar med psykisk liding og rusproblematikk 2018

Malvik kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Kvæfjord kommune helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sør-Varanger kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Vefsn kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Lier kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Kongsvinger kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Eidsberg kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Helse Nord RHF Samlerapport fra landsomfattende tilsyn med psykisk helsevern til voksne med psykisk lidelse og samtidig ruslidelse 2018

Rauma kommune tenester til personar med samtidig rusmiddelbruk og psykisk liding 2018

Hammerfest kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Nordlandssykehuset HF Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gravdal spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Helgelandssykehuset HF Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Fet kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Evje og Hornnes kommunes tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Larvik kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Bamble kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Universitetssykehuset Nord-Norge HF spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Årdal kommune tenester til brukarar med psykisk liding og rusmiddelproblematikk 2018

Kvinesdal kommunes tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblemer og psykisk lidelse 2018

Gjerdrum kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Oslo kommune bydel Østensjø tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Lenvik kommune helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Akershus universitetssykehus HF spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Nordre Land kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sandnes kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Surnadal kommune tenester til personar med samtidig rusliding og psykisk liding 2018

Giske kommune tenester til personar med samtidig rusmiddelbruk og psykisk liding 2018

Oslo kommune bydel Vestre Aker tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk 2017

Drangedal kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Alta kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

Tvedestrand kommune med tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Åmli kommunes tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Helse Nord-Trøndelag HF DPS Stjørdal spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2017

Karmøy kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Lunner kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Fauske kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Rakkestad kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2017

Aurland kommune tenester til brukarar med psykisk liding og rusmiddelproblem 2018

Skjervøy kommune helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Ringsaker kommune tjenester til personer med psykisk lidelse og samtidig ruslidelse 2018

Austevoll kommune - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Tønsberg kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018