Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

38 Treff

Landsomfattende tilsyn
2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Skaun og Melhus kommuner tilsyn med ettervern og samarbeid mellom NAV og barneverntjenesten 2019

Porsgrunn kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester 2019

Skien kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Vågan kommune og Nav Svolvær ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav Svolvær 2019

Larvik kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Hå kommune sitt arbeid med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Sandefjord kommune Nav ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester 2019

Midtre Gauldal ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV 2019

Arendal kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning 2019

Bamble kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester 2019

Lillehammer kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav Lillehammer-Gausdal 2019

Balestrand kommune Nav tilsyn med sosiale tenester til ungdomar som har eller har hatt barnevernstenester og sosiale tenester i Nav 2019

Alta kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV ved Alta kommune 2019

Vadsø kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV 2019

Grimstad kommune tilsyn med ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav 2019

Oslo kommune Bydel Bjerke tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Halden kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Lørenskog kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Tromsø kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV med vekt på brukermedvirkning 2019

Molde kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntenesta og sosiale tenester i Nav 2019

Sandnes kommune sitt arbeid med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Porsanger kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV med vekt på brukermedvirkning 2019

Balsfjord kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV med vekt på brukermedvirkning 2019

Leikanger Nav sosiale tenester til ungdomar som har eller har hatt barnevernstenester, og dei sosiale tenestene i Nav sitt samarbeid med barnevernstenesta 2019

Sogndal Nav sosiale tenester til ungdomar som har eller har hatt barnevernstenester, og sosiale tenester i Navs samarbeid med barnevernstenesta 2019

Sogn barneverns arbeid med ettervern og samarbeid med dei sosiale tenestene i Nav 2019

Fjell kommunes arbeid med ettervern og samarbeid mellom barnevernstenesta og sosiale tenester i Nav 2019

Strand kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Bydel Frogner tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Hadsel kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav Hadsel 2019

Vesterålen barnevern og Nav Sortland tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barnevern og sosiale tjenester 2019

Steigen tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester 2019

Bodø tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester 2019

Nedre Eiker kommune tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Nav Elverum og barneverntjenesten i Elverum kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019

Målselv kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV med vekt på brukermedvirkning 2019

Voss kommune sitt arbeid med ettervern og samarbeid mellom barnevernstenesta og sosiale tenester i Nav 2019

Ås kommune ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 2019