Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

24 Treff

Landsomfattende tilsyn
2015-2016 Barnevern - Kommunens arbeid med meldinger

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres kommunenes arbeid med meldinger 2017

Trondheim kommune, Østbyen, Barnevernadministrasjonen arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Ringerike kommune barneverntjenesten gjennomgåelse av meldinger og tilbakemelding til melder 2016

Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Svelvik kommune barneverntjenesten meldinger og tilbakemelding til melder 2016

Rana kommune meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Steigen kommune meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Vardø kommune arbeid med bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker i barneverntjenesten 2016

Alta kommune arbeid med bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker i barneverntjenesten 2016

Gloppen kommune oppfølging av meldingar til barnevernstenesta 2016

Elverum kommune meldinger og tilbakemelding til melder ved barneverntjenesten 2016

Haram kommune sitt arbeid med meldingar til barnverntenesta 2016

Tysvær kommune barnevernstenesta sitt arbeid med oppfølging av meldingar 2016

Hardanger Interkommunale Barnevernteneste arbeid med meldingar til barneverntenesta 2016

Jondal kommune sitt arbeid med meldingar til barnverntenesta 2016

Odda kommune sitt arbeid med meldingar til barneverntenesta 2016

Ullensvang herad sitt arbeid med meldingar til barneverntenesta 2016

Verran kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten 2016

Voss kommune kommunen sitt arbeid med meldingar til barnevernstenesta 2016

Samnanger kommune kommune barnevern-, helsestasjons- og skulehelsetenesta og rus og psykisk helse 2016