Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

23 Treff

Landsomfattende tilsyn
2016 Sepsis i somatiske akuttmottak

Sykehuset innlandet HF Hamar identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket 2017

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket 2017

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket 2017

Sykehuset Østfold HF identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket 2017

Finnmarkssykehuset HF - klinikk Hammerfest sepsisbehandling i akuttmottak 2016

Nordlandssykehuset HF Bodø sepsisbehandling i akuttmottak 2016

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana sepsisbehandling i akuttmottak 2016

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø sepsisbehandling i akuttmottak 2017

Helse Møre og Romsdal HF gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis i akuttmottak 2016

Helse Nord-Trøndelag HF Levanger sykehus gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis i akuttmottak 2016

St Olavs Hospital HF gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis i akuttmottak 2016

Akershus universitetssykehus HF identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i Akuttmottaket 2016

Vestre Viken HF Drammen sykehus identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i Akuttmottaket 2016

Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i Akuttmottaket 2016

Diakonhjemmet Sykehus identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i Akuttmottaket 2016

«Stopp sepsis» Tilsyn med identifisering og oppstart av behandling av pasientar med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottak ved fire sjukehus på Vestlandet – oppsummeringsrapport.

Førde sentralsjukehus, Helse Førde HF tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak 2016

Helse Bergen HF sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottak 2016

Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF sepsisbehandling i akuttmottak 2016

Helse Fonna HF sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottak 2016