Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrapporter kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Fra 2020 2019 og tidligere
Andre tilsyn Barnevern Helse- og omsorgstjenester Sosiale tjenester

Les om landsomfattende tilsyn

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF)

118 Treff

Landsomfattende tilsyn
2017-2018 Tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Sykehuset Østfold HF, DPS Fredrikstad, Seksjon for polikliniske tjenester spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Halden kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Trøndelag Landsomfattende tilsyn (LOT) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - samlerapport etter tilsyn i seks (6) kommuner 2019

Tokke kommune kommunale tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Trondheim kommune, bydelene Midtbyen og Østbyen tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2019

Vikna kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2019

Eidsvoll kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Steinkjer kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Røros kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sykehuset Innlandet HF DPS Gjøvik ved poliklinikk Gjøvik tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse 2018

Grue kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Namsos kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Ringerike kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sortland kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Gloppen kommune tenester til brukarar med psykisk liding og rusproblematikk 2018

Malvik kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Kvæfjord kommune helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Sør-Varanger kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Vefsn kommune tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018