Hopp til hovedinnhold

Rapport fra tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket ved  Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik 2017 (pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av omfattende bildemateriale.

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk etter tilsynsrapporter

Søk