Hopp til hovedinnhold

Rapport fra tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottaket ved  Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik 2017 (pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av omfattende bildemateriale.

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk