Hopp til hovedinnhold

Rapport fra tilsyn med somatiske helsetjenester til utlokaliserte pasienter i Sykehuset Østfold HF 2019 (pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av bildemateriale og tabeller.


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019–2020 Somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter

Søk