Hopp til hovedinnhold

Levanger kommune Staup helsehus tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2023

Stjørdal kommune tilsyn med kommunale barne - og avlastningsboliger 2023

Dalgård barne- og avlastningsbolig landsomfattende tilsyn 2023

Meråker kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Skaun kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Malvik kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Stjørdal kommune beredskapsplikt og helseberedskap 2023

St. Olavs hospital HF – håndtering av blod og blodkomponenter 2023

NAV Lerkendal ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

NAV Nærøysund tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Verdal kommune tilsyn med innføringen av Helseplattformen 2023

Spiren fertilitetsklinikk tilsyn med håndtering av humane celler og vev beregnet for assistert befruktning 2023

Indre Fosen kommune, Leksvik sykehjem tilsyn med tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2023

Hitra Frøya NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Hitra kommune oppfølging av barn i fosterhjem 2023

NAV Orkland tilsyn med NAV-kontorenes ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Namsos kommune tilsyn med Lonet avlastningsbolig 2022

Ørland kommune Brekstad barne- og avlastningsbolig tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn i barne- og avlastningsboliger 2023