Hopp til hovedinnhold

 

Rapport etter tilsyn ved Sykehuset i Vestfold HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev
samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2017
(pdf) (Rapport publisert som pdf på grunn av bilde)