Hopp til hovedinnhold

Høyanger sjukeheim nødvendig somatisk helsehjelp utan unødig bruk av tvang 2019

Aurland kommune tenesteyting til personar med utviklingshemming 2019

Bømlo kommune helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A til pasientar i sjukeheim 2019

Gloppen kommune Gloppen sjukeheim tilsyn med helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A 2019

Nav Fitjar tilsyn med behandling om søknader om økonomisk stønad etter sosialtenestelova, for personar med forsytaransvar for barn 2019

Luster kommune Luster omsorgssenter 2019

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus tilsyn med helsehjelp til pasientar som vert flytta grunna mangel på plass 2019

Balestrand kommune Nav tilsyn med sosiale tenester til ungdomar som har eller har hatt barnevernstenester og sosiale tenester i Nav 2019

Senter for familie og barn avdeling Førde 2019

Tysnes kommune Tysnes omsorgssenter helsehjelp gitt med tvang etter pasient- og brukarrettslova 2019

Eidfjord kommune, Eidfjord bygdaheim 2019

Odda kommunes helse og omsorgstenester til heimebuande eldre 2019

Årdal kommune Seimsdalen sjukeheim 2019

Kvinnherad kommunes helse og omsorgstenester til heimebuande eldre 2019

Stryn kommunes helse og omsorgstenester til heimebuande eldre 2019

Leikanger Nav sosiale tenester til ungdomar som har eller har hatt barnevernstenester, og dei sosiale tenestene i Nav sitt samarbeid med barnevernstenesta 2019

Sogndal Nav sosiale tenester til ungdomar som har eller har hatt barnevernstenester, og sosiale tenester i Navs samarbeid med barnevernstenesta 2019

Sogn barneverns arbeid med ettervern og samarbeid med dei sosiale tenestene i Nav 2019

Kvam herad - kommunens arbeid med tilsyn med miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2019

Selje kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Askvollheimen helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A til pasientar i sjukeheim 2019

Gaular kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Bremanger kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Helse Fonna HF Haugesund sjukehus tilsyn med helsehjelp til pasientar som blir flytta grunna mangel på plass 2019

Vik kommune tilsyn med rettstryggleik ved bruk av tvang overfor personar med utviklingshemming 2019

Fjell kommunes arbeid med ettervern og samarbeid mellom barnevernstenesta og sosiale tenester i Nav 2019

Bergen kommune Fantoft omsorgssenter helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A 2019

Bergen kommune Midtbygda sykehjem helsehjelp gitt etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A til pasientar i sjukeheim 2019

Vaksdal kommune behandling av søknader om økonomisk stønad etter sosialtenestelova for personar med forsytaransvar for barn ved Nav Vaksdal 2019

Helse Førde HF Førde sentralsjukehus helsehjelp til pasientar som blir flytta grunna mangel på plass 2019