Hopp til hovedinnhold

2023

Kinn kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader ved Furutun avlastning Måløy miljøteneste og Florø miljøteneste 2023

Askøy kommune tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2023

Helse Bergen HF tilsyn med psykisk helsevern for vaksne 2023

Vik kommune Nav-kontorets ansvar for å vareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Kvam herad tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Masfjorden kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Bergen kommune sosiale tenester 2023

Bremanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Ullensvang kommune tilsyn med Hardanger barneverns oppfølging av barn i fosterheim 2023

Helse Bergen HF,Psykiatrisk akuttmottak tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming 2023

Ullensvang kommune tilsyn Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

Bergen kommune, Vestlund avlastning, tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2023

Kinn kommune tilsyn med barnevernstenesta sitt arbeid med oppfølging av barn i fosterheim 2023

Helse Bergen HF Kvinneklinikken tilsyn trygge og gode tenester for kvinner i fødsel med langsam framgang 2023

Tysnes kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2023

Øygarden kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Alver kommunes oppfølging av barn i fosterheim 2023

Bergen kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2023

Bjørnafjorden kommune oppfølging av barn i fosterheim 2023