Hopp til hovedinnhold

2022

Høyanger kommune beredskap og helseberedskap 2022

Vaksdal kommune beredskap og helseberedskap 2022

Gulen kommune beredskap og helseberedskap 2022

Gloppen kommune kommunal beredskap og helseberedskap 2022

Lærdal kommune tilsyn med kommunal beredskap og helseberedskap i 2022

Haraldsplass Diakonale Sykehus - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2022

Askøy kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer om økonomisk stønad 2022

Alver kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Kvinnherad kommune Villatoppen avlastningsbustad helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Sogndal kommune Stadheimsgarden tilsyn med helse- og omsorgstenester til barn i barne- og avlastingsbustader 2022

Helse Bergen HF – håndtering av celler og vev 2022

Samnanger kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Stryn kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søkjer økonomisk stønad 2022

Helse Førde HF håndtering av blod og blodkomponenter 2022

Bergen kommune Nav Bergen sør sosiale tenester til personar mellom 17 og 25 år 2022

Helse Fonna HF tilsyn med bruk av IKT-systemer med legemiddelinformasjon 2022

Helse Fonna Habiliteringsavdelinga Habilitering for barn og unge 2022

Bergen kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2022

Helse Bergen HF - håndtering av blod og blodkomponenter

Sunnfjord kommune 2022

Helse Bergen HF Barne- og ungdoms-klinikken Habiliteringstenesta for barn og ungdom 2022

WeCare Omsorg AS avdeling Sotra tilsyn med helsehjelp 2022

Osterøy kommune barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar 2022