Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Dødsfall på grunn av tom oksygenkolbe

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Fikk for lite oksygen under transport – ikke forsvarlig helsehjelp

Nyhet og tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 22.8.2019

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen