Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Dødsfall på grunn av tom oksygenkolbe

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Fikk for lite oksygen under transport – ikke forsvarlig helsehjelp

Nyhet og tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 22.8.2019

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen