Hopp til hovedinnhold

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Utfordrende organisering i helseforetak medførte for høy risiko

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Uforsvarlig helsehjelp i helseforetak med utfordrende organisering

Nyhet og tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 18.1.2019

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen