Helsetilsynet

Pasient døde etter infusjon med kaliumklorid, skulle hatt kalsiumklorid

Nyhet og tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 12.2.2019

Dødsfall etter feilmedisinering. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

PDF