Helsetilsynet

Rekvirering og behandling med Botox - Advarsel til lege

PDF

Behandling med Botox - Advarsel til sykepleier

PDF

Rekvirering og behandling med Botox

Nyhet om tilsynssak 23.4.2019

Lege overlot til sykepleier å avgjøre behandling med Botox og velge legemiddel m.m. – advarsel til legen

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker