Helsetilsynet

Svikt i oppfølging av en risikofødsel

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Svikt i oppfølging av en risikofødsel

Nyhet om tilsynssak 25.4.2019

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlige hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen