Billeddiagnostikk ved organdonasjon

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Vilkår må være oppfylt ved organdonasjon

Nyhet og tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 5.3.20

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen