Svikt i intensivbehandlingen ved HF

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Svikt i intensivbehandling ved lokalsykehus

Nyhet 29.10.2020. Om tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen