Hopp til hovedinnhold

 

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom. Enkeltpersonforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsel

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom

Nyhet 9.6.2021

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom

Tekst

Helsetilsynet har gjennomført stedlig tilsyn med en jordmor som har et enkeltpersonsforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsler (En sykepleier måler blodtrykket hos en gravid kvinne). Tilsynet ble iverksatt etter at Helsetilsynet hadde fått varsel om en alvorlig hendelse.

En kvinne planla hjemmefødsel med bistand av jordmor etter et ukomplisert svangerskap. (En gravid kvinne klapper seg selv på magen) De hadde inngått en skriftlig avtale i god tid før fødselen der forpliktelser og forventninger var avklart. Barnets hode sto over en ri i forbindelse med fødselen, og barnet var blålig i hodet etterpå og hadde knirkende respirasjon (Føtter til et nyfødt barn). Fargen bedret seg, og jordmor vurderte at det var normale forhold ved barnet (En baby ligger og sover på brystet hos en voksen person). Dagen etter fødselen tok jordmor kontakt med foreldrene og fikk informasjon om at barnet jobbet litt med pusten og ikke var så ivrig etter brystet (en mor snakker med sin baby og klapper den på hodet). De avtalte å se an tilstanden, og at foreldrene skulle kontakte jordmor dersom tilstanden ble forverret. Senere samme dag sendte foreldrene en film av barnet til jordmor. Filmen viste tegn til alvorlig sykdom (Et nyfødt barn holder en voksen person i fingeren). Jordmor reagerte på det hun så, og hun kontaktet barnelege ved nærliggende sykehus. De avtalte innleggelse og jordmor besluttet at foreldrene kunne kjøre til sykehuset i privat bil (Helsepersonellet som går i gangen på et sykehus). Barnets tilstand var kritisk, og barnet ble samme kveld overflyttet universitetssykehus hvor barnet kom seg etter å ha fått behandling for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, hjertesvikt og lungesvikt (En baby som gråter og en baby som ligger i sykehusets seng med en slange som er koblet til et apparat).

Vi undersøkte om virksomheten sikret at helsehjelp til nyfødte med tegn på sykdom i forbindelse med hjemmefødsel ble utført slik at barna får forsvarlige, trygge og gode tjenester (en baby som sover i sengen). Vi undersøkte også om det aktuelle barnet fikk forsvarlig helsehjelp.

Planlagt hjemmefødsel inngår i det differensierte tilbudet innenfor fødselsomsorgen i Norge (En mann som sitter bak den gravide kvinnen og klapper henne på magen). Tilbudet gis av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten (en nyfødt baby som blir tørket med håndkleet etter badet). Helsedirektoratet har utarbeidet en retningslinje for hjemmefødsel og kommer med anbefalinger om hvem som kan føde hjemme (en person holder en baby i hender og vugger den). Kvinners rett til å motta informasjon om valg av fødested og medbestemmelse (en kvinne med rosa genser på holder et par babysko ved brystet) er en viktig forutsetning for forsvarlig helsehjelp.

Selv om tilsynssaken omhandler en liten virksomhet, stilles det krav til systematisk styring av virksomheten. Tilsynssaken avdekket at virksomheten ikke hadde gode nok rutiner (Helsepersonellet behandler banets navle) for overføring til sykehus i situasjoner der det var behov for akutt helsehjelp (en kvinne sitter i en sengepost og holder sin nyfødte baby i hendene). Saken viste også viktigheten av å ha tydelige rammer for hvilket ansvar jordmor har etter en hjemmefødsel (to hender som holder en spire i jord), og informasjon til kvinnen/foreldrene om hvor de skal henvende seg dersom det oppstår tegn på sykdom (Et helsepersonell og et ektepar i bakgrunnen, kvinnen er gravid).

For øvrig har vi bemerket at virksomheten ikke hadde gjennomført eller planlagt systematisk simulasjonsbasert trening på akutte situasjoner (Ambulanselys som blinker) som kan oppstå i forbindelse med en hjemmefødsel, eller andre relevante tiltak som sikrer praktisk erfaring (En mor holder babyen i hender og vugger) aktiviteter som burde vært bedre planlagt og organisert, men at virksomheten samlet sett sikret at nyfødte med tegn på sykdom i forbindelse med hjemmefødsel fikk helsehjelp i tråd med lovkravene (Slutten av videoen)..

Da jordmor dagen etter fødselen fikk opplysninger om pustebesvær, ville det vært i tråd med god praksis å sikre at barnet ble tilsett raskt. Siden hun valgte å se situasjonen an, burde hun informert foreldrene om å ta kontakt med legevakt/AMK dersom det tilkom endringer. Da jordmor fikk tilgang til filmen som viste et barn med tydelig pustebesvær, burde jordmor sørget for rask transport med ambulanse. På bakgrunn av disse forholdene vurderte Helsetilsynet at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen