Hopp til hovedinnhold

 

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom. Enkeltpersonforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsel

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom

Nyhet 9.6.2021

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen