Hopp til hovedinnhold

Svikt i oppfølgingen av gravid med risikofaktorer ved ... kommune og ... HF

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
PDF

Førstegangsgravid med risikofaktorer falt ut av svangerskapsoppfølging hos jordmor, barnet døde i magen

Nyhet 20.5.21. Om tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen