Helsetilsynet

Den endelige tilsynsrapporten er utarbeidet av Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn, etter stedlig tilsyn ved Helse Møre og Romsdal HF, Molde Sjukehus, i januar 2015.