Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vess rett er rett og feil er feil, er det siste ordet sagt. Integritetsvern i åpent tilgjengelig arkivmateriale

Medisinsk feilbehandling – årsaker, forebygging og håndtering

Bør en ikke-samtykkekompetent pasient få dialyse mot sin vilje?

Målestokk eller rettesnor?

Empowered agents or empowered agencies

Evaluation of regional risk analyses in Norway

A discussion on expert judgments in national risk analyses

Risk based thinking is more important than accurate risk modelling

Reproduktiv helse tusenårsmålet lengst fra oppnåelse

Fagleg autonomi krev fagleg samarbeid

Vi skal bygge en ny kultur for pasientsikkerhet

Ny varslingsplikt for spesialisthelsetjenesten og utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn

Barn som dør eller får alvorlig skade under fødselen

Perpetuating power

Semi-quantitative risk analysis supervision specialized health services frail elderly people

Uønskete hendelser – kan bekreftelsesfellen unngås?

Investigation of incidents in systems designed or developed on the basis of risk analysis

Utfordringer i kø

Betre førebudd på terror

Tilsyn med helsetjenester i Afghanistan

Når skal pasienten tas alvorlig?

The guiding principles of health legislation

Health personel – their rights and duties

The requirement to practice in accordance with sound professional standards

Legal requirements related to governance and health services

Meticillin-resistant Staphylococcus aureus infection – the infectious stigma of our time?

Rettslege rammer pasientar helsepersonell

The patients' right to complain, handling complaints, and sanctions against healthcare providers

The health and social services ombudsman (the patient ombudsman)