Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Hagestuen PO, Aase S
Organisering og nytteverdi av obduksjon
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:152-4