Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp

Korleis ser legerolla ut i framtida?

Risk images as basis for decisions related to provision of public services

Salme ved livets slutt?

Teieplikta – ei norm i grenseflata mellom legen, pasienten og samfunnet

Helsepersonellets varslingsplikt etter helsepersonelloven § 17

Om kommunetopper som ikke vet nok om eldretilbudet

Helsetjenesten mangler dirigenter

Fokus på ernæringsstatus – et viktig ledd i helseforetakenes arbeid med pasientsikkerhet

Helsetenester endring

Regulated self-regulation or external control?

Tilsyn og regulering av risiko i fortid og notid

Bruk av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder

Statlig tilsyn med kommunene

Reproduktiv helse nesten 20 år etter Kairokonferansen

Bending the Rules in the Commercial Goods Road Transport Sector

Lokalmedisinske tenester

Bevissthet om svikt og læring i helsevesenet

Legen som forvaltar av rettslege reglar

Samhandlingsreforma – lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon

113 fungerer

Organisering og nytteverdi av obduksjon

Pasientene oppnår ikke rett til helsehjelp

Eldres ernæringsbehov – et felles mål

Helsemessig og sosial ulikhet rammer unge gravide kvinner

Fylkesmannen – kven, kva og kvifor?

Innledning