Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Braut GS, Grammeltvedt GA
Teieplikta - ei norm i grenseflata mellom legen, pasienten og samfunnet (pdf)
Utposten 2012; 41(2): 24-26