Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Eldre saker med varsel om pålegg, pålegg eller tvangsmulkt. Stengning har aldri vært benyttet.

Bemanning av ambulansene i Helse Førde

Overbelegg og korridorpasienter - Hordaland fylkeskommune / Helse Vest RHF / Helse Bergen HF / Sandviken sykehus 2001–2007

Plan for helsemessig og sosial beredskap – kommuner og helseforetak 2004-2007

I alt 46 kommuner ble i juli 2004 gitt varsel om pålegg ifm. manglende plan for helsemessig og sosial beredskap, med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven § 6-3 tredje ledd. I alt 103 kommuner ble i 2005 gitt varsel om pålegg i samme sak. Senere ble 26 av disse kommunene gitt pålegg, med hjemmel som ovenfor.

I 2006 ble i i alt 7 kommuner gitt pålegg og seks helseforetak ble i 2005 gitt varsel om pålegg ifm. manglende plan for helsemessig og sosial beredskap, med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1.

Forskningsprosjekt om hoftebrudd – Aker universitetssykehus HF 2005

Smittevernplaner – kommuner og RHF 2004

Det ble gitt varsel om pålegg og eller pålegg til flere kommuner.