Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Eldre saker med varsel om pålegg, pålegg eller tvangsmulkt. Stengning har aldri vært benyttet.

Bemanning av ambulansene i Helse Førde

Overbelegg og korridorpasienter - Hordaland fylkeskommune / Helse Vest RHF / Helse Bergen HF / Sandviken sykehus 2001–2007

Plan for helsemessig og sosial beredskap – kommuner og helseforetak 2004-2007

I alt 46 kommuner ble i juli 2004 gitt varsel om pålegg ifm. manglende plan for helsemessig og sosial beredskap, med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven § 6-3 tredje ledd. I alt 103 kommuner ble i 2005 gitt varsel om pålegg i samme sak. Senere ble 26 av disse kommunene gitt pålegg, med hjemmel som ovenfor.

I 2006 ble i i alt 7 kommuner gitt pålegg og seks helseforetak ble i 2005 gitt varsel om pålegg ifm. manglende plan for helsemessig og sosial beredskap, med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 7-1.

Forskningsprosjekt om hoftebrudd – Aker universitetssykehus HF 2005

Smittevernplaner – kommuner og RHF 2004

Det ble gitt varsel om pålegg og eller pålegg til flere kommuner.