Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har mottatt ovenstående forslag til høring.

Spesialistgodkjenningen gjelder kun utdanningen i kontaktlinsetilpasning. Dette er i dag et 7 ukers kurs som etter 2011 inngår i bachelorutdannelsen av optikere i Norge og derfor ikke lenger vil kreve utdanning utover autorisasjon. Utdanning i avansert kontaktlinsetilpasning vil inngå i mastergradutdannelsen. Overgangsordninger for optikere utdaimet etter 2006 som ikke har søkt om godkjenning ennå og de som tok bachelorgrad i 2012 og 2013 der kurset ikke inngikk i studiet synes å skulle ivareta hensynet til disse. Statens helsetilsyn har derfor ingen innsigelser til forslaget.

Med hilsen

Gro Vik Knutsen etter fullmakt
avdelingsdirektør

Hans-Petter Næss
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Hans-Petter Næss, tlf. 21 52 98 62