Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til høringsbrevet av august 2016 hvor det foreslås at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å øke og sikre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten ved å heve kompetansen hos allmennlegene.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi etter fullmakt
ass. direktør 

Anne Myhr
avdelingsdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Anne Myhr, tlf. 21 52 99 33