Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har følgende bemerkninger til forslag til forskrift om begrenset rekvireringsrett for tannpleiere.

Helsetilsynet mener at utkast til endring av forskrift av 27. april 1998 nr 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek  § 2-8 tannpleieres rett til rekvirering er fornuftig.

Vi er enige at rekvireringsretten begrenses til å gjelde kun rekvirering av legemidler som er nødvendig for utøvelse av tannpleiervirksomheten og ikke rekvirering av legemidler til pasient.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Linda Grytten 
 rådgiver

 Saksbehandler: Linda Grytten