Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Folkehelseinstituttets brev av 10. juni 2003 med vedlagt høringsutkast av Nasjonale retningslinjer for håndhygiene.

Helsetilsynet deltok i mai dette år på en tilsvarende høringsrunde blant medlemmene av referansegruppen for Folkehelseinstituttets håndhygieneprosjekt. I følge telefonsamtale 23.juni med Bjørn Iversen på Folkehelseinstituttet er det i det foreliggende utkastet kun foretatt noen faglige tilføyelser, men ingen prinsipielle endringer, i forhold til det utkastet som ble utsendt til referansegruppens medlemmer.

Vi viser derfor til vårt høringssvar av 22. mai 2003 (vedlagt) også når det gjelder det sist utsendte utkastet til retningslinjer for håndhygiene.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Merete Steen
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Merete Steen, tlf.: 22 24 89 78Vedlegg: Helsetilsynets brev til Folkehelseinstituttet av 22. mai 2003