Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Nedleggelse ambulansetjenesten på Kunes

Lekkasje legalt forskrevet flunitrazepam det illegale markedet

Fet kommune - varsel pålegg

Oslo kommune - varsel pålegg

Psykisk syke innsatt fengsel

Utenlandsk helsepersonell Norge - krav norsk autorisasjon

Utkast forskrifter MSIS Tuberkuloseregisteret SYSVAK NORM - Høringsuttalelse

Tannlegers rekvireringsrett legemidler reseptgruppe A bruk praksis - høringsuttalelse

Medisinsk bruk bioteknologi m.m - høringsuttalelse

Elektronisk rekvirering legemidler på sykehus - høringsuttalelse

Endringer pasientrettighetsloven - høringsuttalelse

Fylkesk. ansvar institusjoner rusmiddelmisbr. individuelle planer - høringsuttalelse

Kvalitet pleie- omsorgstjenestene - høringsuttalelse

Tvang overfor enkelte personer psykisk utviklingshemming - høringsuttalelse

Finansiering spesialisthelsetjenesten - høringsuttalelse

Rammeplaner helsefagutdanninger - høringsuttalelse

Veileder miljørettet helsevern - høringsuttalelse

Forslag tiltak på tannhelsetjenestens område - høringsuttalelse

Nye forskrifter ny godkjenningsordning ambulansebiler - høringsuttalelse

Forskrift skikkethetsvurdering lærer- helse- sosialfagsutdanningene - høringsuttalelse

Medisinsk faglig innhold henvisninger - høringsuttalelse

Nasjonale retningslinjer håndhygiene - høringsuttalelse

Nasjonale retningslinjer håndhygiene begrenset høring - høringsuttalelse

Endring lov forbud mot kjønnslemlestelse - høringsuttalelse

Forslag forskrift register individbasert pleie- omsorgsstatistikk - IPLOS registeret - høringsuttalelse

Forskrift tilsyn barneverninstitusjoner forskrift fosterhjem - høringsuttalelse

Førebyggjande sikringobjekt mot terror- sabotasjehandlingar - høringsuttalelse