Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Den vedlagte rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av belegg i psykiatriske akuttavdelinger i 2003, og beskriver utviklingen fra 2002 til 2003.

Konklusjonen er at det fortsatt er stort press på plassene i akuttavdelingene. Etter Helsetilsynets vurdering er belegget i psykiatriske akuttavdelinger fortsatt gjennomgående for høyt i forhold til hva avdelingene er dimensjonert for. Dette indikerer en uverdig og uakseptabel situasjon for mange pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Helsetilsynet vil derfor understreke nødvendigheten av at de ulike ansvarlige aktører griper fatt i problematikken igjen, slik at situasjonen endres.

Rapporten er også tilgjengelig på Helsetilsynets nettsted: www.helsetilsynet.no.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
fagsjef
Linda Grytten
rådgiver

 

Saksbehandler: Linda Grytten, tlf: 22 24 88 47