Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til vedlagte brev fra Statens helsetilsyn av dags dato. Helsetilsynet har her bedt landets helseforetak og kommuner om å innskjerpe sine rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner.

Som det fremgår av Helsetilsynets kartleggingsundersøkelse høsten 2004, angår en stor del av de undersøkte tilsynssakene helsepersonell formidlet av vikarbyråer. Selv om helsetjenestene har ansvar for å sikre at helsepersonell har nødvendige kvalifikasjoner, vil Statens helsetilsyn med dette også anmode vikarbyråene om å innskjerpe sine rutiner for kontroll av helsepersonells kvalifikasjoner. Det vises i den sammenheng til Helsetilsynets vurderinger i vårt brev til landets helseforetak og kommuner.

Med hilsen

 

Aud Nordal e.f.
fagsjef
Bjørn Jamtli
seniorrådgiver

 

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet

Saksbehandler: Bjørn Jamtli