Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til brev av 1. og 9. mars vedrørende høringsnotat om endringer i alkohollovens forskrifter.

I dag framstår det som vanlig praksis at forretninger som har tillatelse til å selge drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol, reserverer all kjøledisk til pilsnerøl, rusbrus og alkoholfritt mineralvann. Dette medfører at det bare finnes kaldt pilsnerøl/ rusbrus og mineralvann i kjølediskene i butikkene, mens de alkoholsvake/alkoholfrie ølalternativene bare leveres med romtemperatur. Dette kan  medføre en utilsiktet favorisering av alkoholholdige drikkevarer noe som kan føre til at forbrukerne kjøper kaldt alkoholholdig øl framfor "lunkne" alkoholsvake alternativer.

For å likestille alkoholsvakt/alkoholfritt øl foreslås at det i forskriftens Kap 4 inntas en bestemmelse om at forretninger som får tillatelse til å selge drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol og som selger øl som ligger innenfor den alkoholstyrken, i sine bevillingsdokumenter pålegges å disponere en like stor del av kjølediskene i butikklokale til alkoholsvakt/alkoholfritt øl som til øl innenfor 2,5-4,7 volumprosent.


Dette vil medføre en likestilling av alkoholsvake/alkoholfrie alternativer og skape en reell konkurranse mellom alkoholholdig og alkoholsvakt/alkoholfritt øl noe som er viktig både i et folkehelseperspektiv og i forhold til etterlevelse av promillebestemmelsene som gjelder for båt- og bilkjøring.

Med hilsen


Terje Jensen e.f
avdelingsdirektør
Helge Høifødt
underdirektør

 

Saksbehandler: Terje Jensen