Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har mottatt henvendelser fra Helsetilsynet i Oppland, Helsetilsynet i Oslo og Akershus samt Helsetilsynet i Hedmark med anmodning om avklaring av hvilket Helsetilsyn i fylket er riktig instans for behandling av klager på avgjørelser om avslag på opphold på rehabiliteringsinstitusjon truffet av den sentrale vurderingsenheten – SeR på Sunnaas.

Etter en nærmere undersøkelse av hvor utbredt praksis med sentrale vurderingsenheter er i regionene, finner vi at problemstillingen foreløpig er aktuell for Helse Øst.

Statens helsetilsyn har besluttet at der hvor rettighetsvurderingen er sentralisert, skal klager på disse avgjørelsene behandles av Helsetilsynet i det fylket hvor den sentrale vurderingsenheten har sitt virke.

Ovennevnte innebærer at klager på avgjørelser truffet av den sentrale vurderingsenheten, SeR på Sunnaas, skal behandles av Helsetilsynet i Oslo og Akershus.


Med hilsen

Bente M. Sande
seniorrådgiver


 

 

Kopi: Sentral enhet Rehabilitering, Postboks 174, 1451 Nesoddtangen