Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets ekspedisjon av 22. februar 2007 der forslag til endring i helsepersonellovens advarselsbestemmelse og forslag til ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av autorisasjon m.v., ble sendt på høring.

Statens helsetilsyn støtter forslaget i sin helhet, og finner det i overensstemmelse med tidligere forslag fra Statens helsetilsyn, jf vårt brev av 16. oktober 2006. Vi har derfor ikke ytterligere kommentarer til forslaget.

Med hilsen

 

Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Kristin Cordt-Hansen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Kristin Cordt-Hansen, tlf. 21 52 99 35

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21