Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn gjennomførte høsten 2005 en kartlegging av visse spørsmål som gjaldt situasjonen i LAR-tiltakene.  Vi kan ikke med sikkerhet si at situasjonen er den samme nå ved inngangen til 2007. Vi har likevel oppsummert de innsendte svarene og ser at det var behov for forbedring på noen områder. Vi ser også at det var en variasjon mellom tiltakene på enkelte tema. Dette bør lede til at det stilles spørsmål ved om variasjonen er tilfeldig eller ønskelig, og derved om det er behov for ytterligere samarbeid mellom tiltakene for å bidra til et mer enhetlig tilbud.

Statens helsetilsyn har gjennom flere år vært opptatt av tilbudet til rusmiddelmisbrukere og har undersøkt situasjonen både som landsomfattende tilsyn i kommuner (2004) og i de tverrfaglige spesialiserte tjenestene (2006).  Vi vil i løpet av 2007 gjennomgå den kunnskapen vi nå har for å komme frem til hva som er ytterligere tilsynsmessige utfordringene på dette området.

Vi vil samtidig oppfordre til at den kunnskapen som er oppsummert i det vedlagte brevet til LAR-tiltakene og i øvrige rapporter som er tilgjengelige på www.helsetilsynet.no, blir brukt som utgangspunkt for det kontinuerlige forbedringsarbeidet de regionale helseforetakene har ansvar for på dette området.

Med hilsen

Jo Kittelsen
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21