Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev datert 2. juli 2007 mottatt 17. juli 2007. Frist for høringsuttalelsen er 2. november 2007.

Forslaget innebærer at leger (almennleger og spesialister) innen 1. januar 2009 skal pålegges et rettslig krav om bruk av elektronisk kommunikasjon ved innsending av krav om direkte oppgjør (legeregninger), sykmeldinger og legeerklæringer til Nav. Det foreslås etablering av en dispensasjonsordning som administreres av Nav for å motvirke urimelige konsekvenser for enkelte aktører.

Forslaget innebærer at ftrl § 21-4 om innhenting av opplysninger og uttalelser endres, samt at forskrift gitt i medhold av denne loven endres. Videre innebærer forslaget at forskrift til ftrl §  22-2 om utbetaling ved direkte oppgjør endres.

Statens helsetilsyn ser at forslaget innebærer en forenklet administrasjon av krav om direkte oppgjør for Nav. Ut fra et tilsynsperspektiv har ikke Statens helsetilsyn noen kommentarer til endringsforslaget.

Med hilsen


Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Lisa Husby Sande
 rådgiver

 


Saksbehandler: Lisa Husby Sande, tlf. 21 52 99 16
Helsefaglig saksbehandler: Svein Zander Bratland, tlf 21 52 99 30