Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20. november 2009 vedrørende høring av utkast til midlertidige endringer i blodforskriften.

Statens helsetilsyn slutter seg til innføring av de midlertidige endringene i kriterier for utvelgelse av blodgivere. Vi vil imidlertid påpeke at blodforskriftens vedlegg I gir en utelukkelsesperiode på 2 uker etter symptomenes opphør ved feber >38 °C. Den midlertidige endringen medfører reduksjon i utelukkelsesperioden fra 2 uker til 7 dager etter symptomenes opphør ved influensalignende sykdom. Personer som har gjennomgått influensa vil dermed fortsatt kunne være i 2-ukers perioden etter opphør av feber >38 °C når det har gått 7 dager etter symptomfrihet av influensalignende sykdom Innføring av de midlertidige endringene i kriteriene for utvelgelse av blodgivere vil dermed kunne medføre uklare regler å forholde seg til for blodbankens personale ved innkalling, intervju og godkjenning av givere for tapping. Vi vil derfor anbefale at de midlertidige endringene i blodforskriften sikrer at disse kriteriene for utvelgelse av blodgivere som har hatt influensalignende sykdom samsvarer med hverandre.

Med hilsen


Richard H. Knoff (etter fullmakt)
avdelingsdirektør
Brita Hermundstad
rådgiver

 

 

Saksbehandler: Brita Hermundstad, tlf. 21 52 99 90