Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) brev 15. juni 2010 om høring på forslag til lovendringer i helsepersonelloven § 8 om pliktmessig avhold og forslag til forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell.

På oppdrag fra HOD oversendte Statens helsetilsyn den 19. november 2008 et høringsnotat til HOD med forslag til forskrift om pliktmessig avhold for helsepersonell. Departementets forslag til en slik forskrift er i stor grad i tråd med vårt forslag. Statens helsetilsyn har derfor ingen merknader til forskriften. Vi deler også departementets vurdering av at legaliseringsprinsippet tilsier en utvidelse av forskriftshjemmelen i helsepersonelloven § 8 tredje ledd.

Statens helsetilsyn har gjennom vår saksbehandling av tilsynssaker mot helsepersonell erfart at det ofte kan være behov for en forskrift om pliktmessig avhold. Vi imøteser derfor at en slik forskrift.

Med hilsen


Gorm Grammeltvedt (etter fullmakt)
avdelingsdirektør
Marit Nygaard
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Marit Nygaard, tlf. 21 52  99 24