Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev fra Arbeidsdepartementet datert 26. juni 2010, der departementet ber om uttalelse vedrørende høringsnotat om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Statens helsetilsyn har ikke overordnet tilsynsansvar for arbeidsmarkedsloven som regulerer VTA, men fordi vi har tilsyn med andre tjenester til aktuelle tiltaksdeltakere, ønsker vi likevel å uttale oss generelt om forslaget.

Personer med psykisk utviklingshemming har et særlig behov for beskyttelse, og Helsetilsynet støtter derfor departementets vurderinger om at beskyttelseshensynet må være avgjørende. Politiattest synes som et fornuftig og hensiktsmessig sikkerhetsmessig tiltak, særlig tatt i betraktning at krav om politiattest er innført på andre områder hvor det ytes tjenester til personer med utviklingshemming.

Med hilsen

Jo Kittelsen (etter fullmakt)
fung. Avdelingsdirektør

Anine Terland
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Anine Terland, tlf. 21 52 99 73